11.09.2022 – På tur til Lauvhovden.

På tur til Singeset og Lauvhoden.

Voss frå Roset i måneskinn, 11. september 2022, 01:53
Skulestadmo frå Øvsthus, 11. september 2022, 12:04 (Kvitheim)
Utsyn mot Lønavatnet, Borstrondi og Lønahorgi frå Hedleberget, 11. september 2022, 12:.35
Repål og Kyte med Travbana (Voss Tråvbane), 11. september 2022, 13:44
Stølstomt på Singeset, 11. september 2022, 14:07
Stølstomt på Singeset, 11. september 2022, 14:35
Utsyn frå parti på Lauvhovden mot Singeset og Skjevlingatjørni med Skulestadmo bak, 11. september 2022, 14:29
Villsauer på beite ved Singeset, 11. september 2022, 14:06 (Fauna, Husdyr)
Utsyn frå parti på Lauvhoden mot Kyteslangatjørni, Langatjørni, Vetla Gråskallatjørni, Gråskallen, Singesetvatnet og Langedalen med Helgaset og Helgasetvatnet, 11. september 2022, 14:18
Langedalen med Helgaset og Helgasetvatnet sett frå parti på Lauvhovden, 11. september 2022, 14:18
Utysn frå parti på Lauvhovden mot Fagnastølen, Storebottseggi og Urdland, 11. september 2022, 14:25
Fagnastølen hyttefelt med Moldalii oppe i biletet sett frå parti på Lauvhoden, 11. september 2022, 14:25
Fagnastølen sett frå parti på Lauvhoden, 11. september 2022, 14:25
Urdland sett frå parti på Lauvhoden, 11. september 2022, 14:25
På heimturen var det ein redningsaksjon over Storåsen med helikopter frå Redningstjenesten, 11. september 2022, 16:55 (AW-101)