11.09.2022 – Kulturminnedagane

Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget.

Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 12:33

Aktivitetar og utstillingar ved skifferbrakka.

Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:13
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:12
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:14
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:13
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:24
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:30
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:15
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:15
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:18
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:19
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:16

Holehytta, stein utstilling med mineraler frå heile verda.

Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:03
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:03
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:03
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:01
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:05
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 13:01

Skifferarbeid, demonstrasjon i Muset.

Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 12:43
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 12:43
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 12:43
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 12:44

May Britt Øydvin med utstilling.

Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 12:50
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 12:51

Songveshytta er blitt selskapslokale.

Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 12:56
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 12:56
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 12:56

Kunst i landskapet ved arkitekturlinja ved Voss Gymnas.

Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 12:44
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 12:46
Biletglimt frå Open Dag på Hedleberget, 11. september 2022, 12:47