12.08.2023 – Liaset

Bleglimt frå dagens tur til Liaset stølar.

Skulestadmo frå Ringheim med sauer på beite, 12. august 2023, 12:53, +21C (Voss)
Skulestadmo sett frå Øvsthus, 12. august 2023, 13:06, +21C (Kvitheim)
Lønahorgi, Repål, Kyte og Norheim, 12. august 2023, 14:35
Repål, Kyte og Norheim, 12. august 2023, 14:35
Utsyn mot Todalen sett frå Repål, 12. august 2023, 14:35
Grimshalli og Kyte Bad, 12. august 2023, 14:36 (Kyte)
Kyte sett frå Todalen, 12. august 2023, 14:28 (Panorama)
Hadlingatreet bustadfelt, 12. august 2023, 13:37 (Kyte, Voss)
Repål, 12. august 2023, 13:37 (Kyte, Voss)
Øvre og Nedre Kyte, 12. august 2023, 13:39 (Voss)
Travbanen på Kyte, 12. august 2023, 13:36
Nedre Kyte (Lundheim), 12. august 2023, 13:37 (Voss)
Skulestadmo (Borstrondi) sett frå Todalen, 12. august 2023, 14:30
Hegle og Saue Camping, 12. august 2023, 13:39 (Skulestadmo, Borstrondi)
Lemme, 12. august 2023, 14:26
Skulestadmo, Lønavatnet, Borstrondi og Lønahorgi sett frå Liaset, 12. august 2023, 14:05
Skulestadmo og Lønahorgi sett frå Liaset, 12. august 2023, 14:04
Lønaøyane og Løne sett frå Liaset, 12. august 2023, 14:05
Liaset stølar, 12. august 2023, 14:04
Liaset stølar, 12. august 2023, 14:05 (Voss)
Nesheimstunet (Voss Folkemuseum), 12. august 2023, 14:46, +21C