11.08.2023 – Granvin

Biletglimt frå dagens tur til Granvin.

Skjervsfossen, 11. august 2023, 13:02 (Granvin)
Øvre Seim, 11. august 2023, 13:12 (Granvin)
Trå med Granvinsvatnet, Oksen, Neståsåsen og Steimsethorgi bak, 11. august 2023, 13:22 (Granvin)
Nesheim med Horganipen og Høgahorgi bak, 11. august 2023, 13:22 (Granvin)
Granvinsvatnet mot Øvre Vassenden, 11. august 2023, 13:22 (Granvin)
Vindal med Granvinsvatnet, Nesheim og Øvre Vassenden bak, 11. august 2023, 13:36 (Granvin)
Nesheim sett frå Vindal, 11. august 2023, 13:38 (Granvin)
Øvre Vassenden sett frå Vindal, 11. august 2023, 13:38 (Granvin)
Granvin og Granvinsfjorden sett frå Haugseåsen, 11. august 2023, 13:57 (Granvin)
Granvin Bustadfelt sett frå Haugseåsen, 11. august 2023, 13:58 (Granvin)
Granvin sentrum sett frå Haugseåsen, 11. august 2023, 13:58 (Granvin)
Nestås sett frå Haugseåsen, 11. august 2023, 13:58 (Granvin)
Ystås og Medås med Krokavassvegen oppe til høgre sett frå Haugseåsen, 11. august 2023, 13:58 (Granvin)
Granvin, Granvinsfjorden og Nestås sett frå Haugseåsen, 11. august 2023, 14:01 (Granvin)
Velkje, 11. august 2023, 14:25 (Granvin)
Velkje, 11. august 2023, 14:19 (Granvin)
Utsyn frå Velkje mot Øvre Vassenden, 11. august 2023, 14:22 (Granvin)
Vindal, 11. august 2023, 14:27 (Granvin)
Utsyn frå Vindal mot Ystås, Medås og Selland, 11. august 2023, 14:28 (Granvin)
Granvinsvatnet not Joberget, 11. august 2023, 14:44 (Granvin)