10.11.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagen.

Skulestadmo, 10. november 2023, 10:07, -2C
Voss frå Bordalen, 10. november 2023, 13:17, 0C (Panorama)
Fleischer’s Hotel, Moteller, Svartenakken og Finne sett frå Bordalen, 10. november 2023, 13:17, 0C (Voss)
Park Hotel Vossevangen, Park Panorama, Voss Kulturhus, Voss Stasjon, Voss Gondol Scandic Voss og Knutepunkt Voss sett frå Bordalen.
10. november 2023, 13:17, 0C (Voss)
Svartenakken og Finne Burettslag sett frå Bordalen, 10. november 2023, 13:17, 0C (Voss)

Svartenakken, tilbakeblikk frå 2007

Svartenakken sett frå Bordalen, 4. april 2007, 18:36 (Voss)