10.05.2024 – Voss i Dag

Nokre bilete frå Voss sentrum.

Voss sett frå gamle Hangursrestauranten, 10. mai 2024, 11:47, +11C
Voss sentrum sett ovanfor Mølsterberget, 10. mai 2024, 12:06, +13C
Voss sentrum sett ovanfor Mølsterberget, 10. mai 2024, 12:06, +12C
Voss semtrum sett ovanfor Mølsterberget, 10. mai 2024, 12:06, +12C
Voss sentrum sett ovanfor Mølsterberget, 10. mai 2024, 12:06, +12C