10.04.2023 – Voss i Dag

Dagen starta med litt regn i morgontimane, seinare fint opphaldsvær.

Borstrondi med Lønavatnet bak sett frå Bavallen, 10. april 2023, 10:05, +5C (Skulestadmo)
Voss sett frå Mølster, 10. april 2023, 10:47, +7C
Voss sentrum sett frå Mølster, 10. april 2023, 10:48, +7C
Bordalen sett frå Mølster, 10. april 2023, 10:45, +7C (Voss)
Bryn sett frå Mølstervegen, 10. april 2023, 10:35, +7C (Bordalen, Voss)
Lundhaugen med Haugamoen bak sett frå Mølster, 10. april 2023, 10:48, +7C (Voss)
Ringheimsvegen, Lundhaugen med Vetleflaten bak sett frå Mølster, 10. april 2023, 10:45, +7C (Voss)
Rognsbakken (Rogne) sett frå Mølster, 10. april 2023, 10:43, +7C (Voss)
Voss Sjukehus, 10. april 2023, 10:54, +6C
Skulestadmo, 10. april 2023, 18:34, +10C