10.03.2024 – Oppheim

På tur frå Framnes til Øyjordsstølen, Snauskallen, Flatafjellet og Fjellet.

Bilete 1:2 – Oppheim

Oppheimsvatnet sett frå brua over til Vasstrondi, 10. March 2024, 10:11 (Oppheim)
Øyjordsstølen, 10. March 2024, 10:49 (Oppheim)
Oppheim sett ovanfor Øyjordsstølen, 10. March 2024, 11:05 (Oppheim)
Oppheim sett frå paarti på Flatafjellet, 10. March 2024, 11:10 (Oppheim)
Utsyn mot Lønavatnet, Melsvatnet og Lundarvatnet frå parti på Flatafjellet, 10. March 2024, 11:34 (Vossastrand)
Holbygdi sett frå parti på Flatafjellet, 10. March 2024, 11:34 (Vossestrand)
Holbygdi sett frå parti på Flatafjellet, 10. March 2024, 11:33 (Vossestrand)
Holbygdi sett frå parti på Flatafjellet, 10. March 2024, 11:33 (Vossestrand)
Vossestrand og Engjaland sett frå parti på Flatafjellet, 10. March 2024, 11:36
Vossestrand og Engjaland sett frå parti på Flatafjellet, 10. March 2024, 11:44
Indre og Ytre Sundve sett frå parti på Flatafjellet, 10. March 2024,11:44 (Vossestrand)