10.02.2023 – Voss i Dag

Nett nokre bilete som syner kva vær me har hatt i dag.
Mykje nedbør som snø, utpå kvelden gjekk det gradvis over til mildvær.

Skulestadmo, 10. februar 2023, 07:51, -4C

På Vangen.

Vangsgata, 10. februar 2023, 10:05, -2C (Voss)
Vangsgata, 10. februar 2023, 15:20, -2C (Voss)
Vangsgata, 10. februar 2023, 16:09, -2C (Voss)
Evangervegen, 10. februar 2023, 16:38, -2C (Voss)

Fuglar ved foringsplassen.

G⁠rønnsisik (S⁠pinus spinus), 10. februar 2023 (Fauna, Fuglar)
Svartmeis (Periparus ater), 10. februar 2023 (Fauna, Fuglar)
R⁠ødstrupe (E⁠rithacus rubecula), 10. februar 2023 (Fauna, Fuglar)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula), 10. februar 2023 (Fauna, Fuglar)
Kjøttmeis (Parus major) og G⁠rønnfink (C⁠hloris chloris), 10. februar 2023, (Fauna, Fuglar)
G⁠rønnsisik (S⁠pinus spinus), 10. februar 2023 (Fauna, Fuglar)