09.10.2021 – Voss i Dag

Ymse bilete frå dagen i dag.

Borstrondi sett frå Bavallen (Skulestadmo), 09. oktober 2021, 11:39, +13C
Skulestadmo frå Hangurstoppen, 09. oktober 2021, 12:09 (Borstrondi, Kvitheim, Hanguren)
Hangurstoppen med Voss Gondol, 09. oktober 2021, 12:07 (Hanguren Voss)
Voss frå Hanguren med Voss Gondol, 09. oktober 2021, 12:37, +14C
Rogne sett frå Hanguren, 09. oktober 2021. 12:38, +14C (Voss)
Hanguren med gamle Hangursrestauranten, 09. oktober 2021, 12:39 (Hanguren Voss)
Voss sentrum sett ovanfor Mølsterberget, 09. oktober 2021, 12:54, +14C
Haustfargar og lauvfall ved Solheim, 09. oktober 2021, 15:46, +15C

Bruk 4. Solheim, på vestsida av Rognsbakkavegen. Utskilt frå bruk 1 1882 med skyld 11 øre og selt til Knut T. Kvåle. Knut Kvåle bygde husi på bruk 4 og selde eigedomen i 1888 til sorenskrivar Olsen. Han kjøpte eigendommen i 1889 av Prestegarden Inr. 105 a 3 b, som vart lagt til bruk 4 og selde so alt i 1898 til Staten for 18000 kronor til skrivargard. Skrivarkontoret har vore der sidan 1888.

Kjelde: Vossaboki band I

Haustfargar og lauvfall ved Solheim, 09. oktober 2021, 15:46, +15C
Skulestadmo sett frå Ringheim med Kvitheim bak, 09. oktober 2021, 16:02, +14C

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.