09.07.2023 – Oppheim

På tur rundt Oppheimsvatnet med nokre bilete frå Vossestrand på heimvegen.

Oppheim og Bidne sett frå Vasstrondvegen, 09. juli 2023, 12:29 (Vasstrondi, Oppheim)
Grindeland, 09. juli 2023, 12:28 (Vasstrondi, Oppheim)
Grindeland, 09. juli 2023, 12:31 (Vasstrondi, Oppheim)
Mot Oppheimsvatnet og Oppheim frå Vasstrondvegen, 09. juli 2023, 12:36 (Vasstrondi, Oppheim)
Selland, 09. juli 2023, 12:38 (Vasstrondi, Oppheim)
Oppheimsvatnet mot Kvamme og Rygg, 09. juli 2023 (Haugsvik)
Vasstrondvegen og Oppheimsvatnet frå biletparti under Kvasshaug, 09. juli 2023 (Haugsvik)
Oppheimsvatnet frå parti ved Haugsvik, 09. juli 2023
Bading i Oppheimsvatnet ved Haugsvik med Hauge bak, 09. juli 2023, 12:44
Bading i Oppheimsvatnet ved Haugsvik, 09. juli 2023, 12:45
Bading i Oppheimsvatnet ved Haugsvik, 09. juli 2023, 12:46
Oppheimsvatnet ved Haugsvik, 09. juli 2023, 12:48
Oppeimstunet, 09. juli 2023, 13:08 (Oppheim)
Gamle Oppheimshesen som snart skal rivast, 09. juli 2023, 13:06 (Oppheim)
Oppheimsvatnet i retning mot Haugsvik sett frå Framnes, 09. juli 2023, 13:31
Oppheimsvatnet i retning mot Haugsvik sett frå Framnes, 09. juli 2023, 13:33
Vossestølen Hotel med Oppheim Gamle Prestegard bak sett frå Framnes, 09. juli 2023, 13:35 (Oppheim)
Oppheimsvatnet ved Framnes, 09. juli 2023, 13:39 (Oppheim)
Oppheimsvatnet ved Framnes, 09. juli 2023, 13:39 (Oppheim)
Oppheim sett frå Ødegård (Øyjordi), 09. juli 2023, 13:43
Oppheim sett frå Ødegård (Øyjordi), 09. juli 2023, 13:43
Nærbø, 09. juli 2023, 14:15 (Vossestrand)
Vossestrand sett frå Haga, 09. juli 2023, 14:22
Sundve Indre og Ytre sett frå Haga, 09. juli 2023, 14:22 (Vossestrand)