09.06.2023 – Voss i Dag

Innehald

Voss.

Voss sett ovanfor Roset, 09. juni 2023, 10:41, +15C
Rosethytta, 09. juni 2023, 10:49, +15C (Voss)
Gjernes sett frå Giljavegen, 09. juni 2023, 11:34, +20C
Giljavegen mot Voss, 09. juni 2023, 11:34, +20C (Voss)
Voss sett frå Raugstadvegen, 09. juni 2023, 16:02, +24C
Voss sentrum sett frå Raugstadvegen, 09. juni 2023, 16:02, +24C
Voss Stasjon og Voss Kulturhus med Vossalogoen, 09. juni 2023, 16:13, +24C
Park Panorama mot Holbergsplassen, Minigolfen og Prestegardslandet, 09. juni 2023, 16:14, +24C (Voss)
Mot Holbergsplassen, Minigolfen og Prestegardslandet, 09. juni 2023, 16:14, +24C (Voss)

Flora

Engkarse (Cardamine pratensis), 09. juni 2023, 11:29, +20C (Flora, Voss)
Skogstorknebb (Geranium sylvaticum), 09. juni 2023, 11:31, +20C (Flora, Voss)
Engsoleie Smørblom (Ranunculus acris), 09. juni 2023, 11:31, +20C (Flora, Voss)