08.06.2023 – Olastøl

På tur til Krokavatnet og Olastøl i Granvin.

Skjervsfossen og Spildo

Skjervsfossen, 08. juni 2023, 12:19 (Granvin)
Spildo, 08. juni 2023, 12:24 (Granvin)
Spildo, 08. juni 2023, 12:26 (Granvin)
Spildo, 08. juni 2023, 12:25 (Granvin)

Selland med utsyn mot Granvinsvatnet

Utsyn frå Selland mot Granvinsvatnet, 08. juni 2023, 12:48 (Granvin)
Selland, 08. juni 2023, 12:50 (Granvin)
Utsyn mot Velkje, Vindal og Hausnes frå Selland, 08. juni 2023, 12:5 (Granvin)

Havås

Havås, 08. juni 2023, 13:04 (Granvin)
Utsyn frå kvilebenken på Havås, 08. juni 2023, 13:04 (Granvin)

Krokavassvegen med utsyn

På Krokavassvegen ved Vårfloren, 08. juni 2023, 13:09 (Granvin)
Utsyn frå Krokavassvegen mot Velkje, Vindal og Hause med Velkjesfjellet bak, 08. juni 2023, 13:09 (Granvin)
Krokavassvegen med 25% stigning, 08. juni 2023, 14:08 (Granvin)
Utsyn frå Krokavassvegen mot Velkjesfjellet og Neståsåsen, 08. juni 2023, 14:06 (Granvin)

Olastøl og Krokavatnet med meir

Utsyn mot Frigardsvatn og Ormatjørni, 08. juni 2023, 13:27
Olastøl med Skamdalsfjellet bak, 08. juni 2023, 13:27 (Granvin)
Utsyn mot Røyrvatnet og Krokavatnet, 08. juni 2023, 13:28 (Granvin)
Røyrvatnet, 08. juni 2023, 13:32 (Granvin)
Krokavatnet med Skamdalshorgi bak, 08. juni 2023, 13:36 (Granvin)
Krokavatnet, 08. juni 2023, 13:34 (Granvin)
Krokavatnet med Høgahorgi (Nesheimshorgi) bak, 08. juni 2023, 13:34 (Granvin)
Olastøl, 08. juni 2023, 13:43 (Granvin)
Olastøl, 08. juni 2023, 13:43 (Granvin)
Ormatjørni sett frå parti ved Olastøl, 08. juni 2023, 13:45 (Granvin)
Olastøl med Høgahorgi (Nesheimshorgi) bak, 08. juni 2023, 13:47 (Granvin)
Olastøl, 08. juni 2023, 13:49 (Granvin)
Olastøl med Skmdalshorgi bak, 08. juni 2023, 13:51 (Granvin)