08.04.2023 – Voss-Rong

På tur til Rong med avstikkar oppom til hyttefeltet ovanfor Kvitno.

Voss frå Roset, 08. april 2023, 02:54 (Nattbilete)
Voss frå Bordalen, 08. april 2023, 12:51, +10C (Panorama)
Bordalen, 08. april 2023, 13:06 (Voss)
Vele og Olde, 08. april 2023, 13:06 (Bordalen, Voss)
Tesdalen med Roksbotnen bak, 08. april 2023, 13:15 (Bordalen, Voss)
Jerald, 08. april 2023, 13:22 (Bordalen, Voss)
Rong med Karaldenuten bak, 08. april 2023, 13:36
Rong, 08. april 2023, 13:38
Rong, 08. april 2023, 13:42
Rongastovo (Rong Fjellstove), 08. april 2023, 13:40
Haugamoen med Karaldenuten bak, 08. april 2023, 13:40
Bordalen og Voss sett frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 08. april 2023, 14:11
Bordalen og Voss sett frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 08. april 2023, 14:11
Utsyn mot Bardalen og Voss frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 08. april 2023, 14:31
Bordalen og Voss sett frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 08. april 2023, 14:19
Skjemmehovudet, Hermannsnuten, Roksbotnen og Tesdalen sett frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 08. april 2023, 14:29 (Bordalen, Voss)
Utsyn mot Velesstølen Øvre og Skjemmehovudet sett frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 08. april 2023, 14:27 (Vælestølen, Øvrestølen, Bordalen)
Velesstølen Øvre sett frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 08. april 2023, 14:27 (Vælestølen, Øvrestølen, Bordalen)
Tesdalen sett frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 08. april 2023, 14:27 (Bordalen, Voss)
Bordalen sett frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 08. april 2023, 14:28 (Bordalen, Voss)
Voss frå Roset, 08. april 2023, 21:02 (Kveldsbilete)
Voss frå Roset, 08. april 2023, 23:18 (Kveldsbilete)