07.09.2022 – Voss – Gråsidetoppen

På tur til Gråsidetoppen via Tesdal og Roksbotnen.

Rokne, 07. september 2022, 15:12. +23C (Bordalen, Voss)
Voss frå Bordalen, 07. september 2022, 15:13, +23C (Panorama)
Bordalen (Vele og Olde), 07. september 2022, 15:05
Tesdal med Roksbotnen bak, 07. september 2022, 10:58 (Bordalen)
Tesdal, 07. september 2022, 10:59 (Bordalen)
Tesdal med Kvitno bak, 07. september 2022, 14:50 (Bordalen)
Tesdal med Kvitno bak, 07. september 2022, 14:50
Gravhaugar på Tesdal, 07. september 2022, 14:47 (Bordalen, Voss)
Øyjorda, samling med 4 gravhaugar. Det er rekna som sikkert at desse gravhaugane er frå vikingtida.
Det er og funne ei øks av jern frå vikingtida (800-1000 e.Kr.) på garden Tesdal.
Gravhaug på garden Tesdal, 07. september 2022, 14:46 (Bordalen, Voss)
Likhaugen på garden Tesdal, 07. september 2022, 14:45 (Bordalen, Voss)
Roksbotnen med Hermannsnuten bak sett på veg mot Bjørgaknausen, 07. september 2022, 14:22 (Bordalen, Voss)
Utsyn mot Kvitno og Grønahorgi sett på veg mellom Roksbotnen og Bjørgaknausen, 07. september 2022, 14:23 (Bordalen, Voss)
Utsyn mot Kvitno sett på veg mellom Roksbotnen og Bjørgaknausen, 07. september 2022, 14:23 (Bordalen, Voss)
Utsyn ovanfor Bjørgaknausen / Kalvatjørni mot Grønahorgi og Veskrehorgi, 07. september 2022, 14:07 (Bordalen, Voss)
Utsyn mot hyttefeltet ovanfor Kvitno med Grønahorgi bak sett ovanfor Bjørgaknausen / Kalvatjørni, 07. september 2022, 14:07 (Bordalen, Voss)
Utsyn mot Jerald. Veskre og Veskrehorgi sett ovanfor Bjørgaknausen / Kalvatjørni, 07. september 2022, 14:07 (Bordalen, Voss)
Jakthytte / Sankebu på Sandfjellet (Gråsida), 07. september 2022, 13:56 (Voss)
På snøfonn (Sandfjellet / Gråsida), 07. september 2022, 13:53 (Voss)
Biletparti ved Gråsidetoppen, 07. september 2022, 13:19 (Gråsida, Voss)
Gråsidetoppen i sikte, 07. september 2022, 13:17 (Gråsida, Voss)
Gråsidetoppen 1307 moh. med Voss bak, 07. september 2022, 13:11
Voss sett frå Gråsidetoppen 1307 moh., 07. september 2022, 13:08 (Gråsida, Voss)
Voss sentrum sett frå Gråsidetoppen 1307 moh., 07. september 2022, 13:09 (Gråsida, Voss)
Gråsidetoppen 1307 moh med Dyrvedalen og Bulken bak, 07. september 2022, 13:05 (Gråsida, Voss)
Dyrvedalen sett frå Gråssidetoppen 1307 moh., 07. september 2022, 13:10 (Gråsida, Voss)
Bulken sett frå Gråssidetoppen 1307 moh., 07. september 2022, 13:10 (Gråsida, Voss)