07.07.2023 – Voss i Dag

Biletglimt frå dagen…

Voss frå Roset

Voss frå Roset, 07. juli 2023, 08:28

Bakedag på Mølstertunet

Voss Bygdekvinnelag med bakedag på Mølstertunet, 07. juli 2023, 11:45, +20C
Voss Bygdekvinnelag med bakedag på Mølstertunet, 07. juli 2023, 11:44, +20C
Voss Bygdekvinnelag med bakedag på Mølstertunet, 07. juli 2023, 11:45, +20C
Voss Bygdekvinnelag med bakedag på Mølstertunet, 07. juli 2023, 11:46, +20C
Voss Bygdekvinnelag med bakedag på Mølstertunet, 07. juli 2023, 11:47, +20C

Voss frå Hanguren

Voss frå Hanguren, 07. juli 2023, 12:24
Voss sentrum sett frå Hanguren, 07. juli 2023, 12:23 (Voss)
Haugamoen sett frå Hanguren, 07. juli 2023, 12:23 (Voss)

På Hangurstoppen

Hangurstoppen mot Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 07. juli 2023, 12:43 (Hanguren, Voss)
Utsyn mot Raude Kross-hytta og Valberget sett frå Hangurstoppen, 07. juli 2023, 12:45 (Hanguren, Voss)
Hanguratoppen mot Lønahorgi, 07. juli 2023, 12:48 (Hanguren, Voss)
Hangurstoppen (paraglider utsprang), 07. juli 2023,12:50 (Hanguren, Voss)
Turistar på Hanguren som nyer utsynet mot Palmafossen og Honndalsnuten, 07. juli 2023, 12:59 (Hanguren, Voss)
Skulestadmo frå Hangurstoppen, 07. juli 2023, 12:57 (Borstrondi, Kvitheim, Hanguren)
Paragider på Hanguren som snart er klar for ein ny flytur, 07. juli 2023, 13:04 (Hanguren, Voss)

Sommerfugl

Sommerfugl på Hangurstoppen, 07. juli 2023, 12:55 (Hanguren, Voss, Fauna)

Nede i Vossebygda

Utsyn frå Kulturhuset mot Holbergsplassen, Minigolfen og Prestegardslandet, 07. juli 2023, 13:35, +20C
Utsyn frå Kulturhustaket mot Gråsida, 07. juli 2023, 13:.36, +20C (Voss)

Fiskemåker

Fiskemåker på Kulturhustaket, 07. juli 2023, 13:36, +20C (Voss, Fauna, Fuglar)
Fiskemåke på Kulturhustaket, 07. juli 2023, 13:36, +20C (Voss, Fauna, Fuglar)
Fiskemåke på Kulturhustaket, 07. juli 2023, 13:36, +20C (Voss, Fauna, Fuglar)