07.05.2024 – Vossestrand og Myrkdalen

Ein liten snartur til Vossestrand og Myrkdalen.

Vossestrand.

Vossestrand sett frå Haga, 07. mai 2024, 15:11
Haga, 07. mai 2024, 15:13 (Vossestrand)
Herheim, Sausjord og Gavle, 07. mai 2024, 15:10 (Vossestrand)
Sundve Indre og Ytre, 07. mai 2024, 15:10 (Vossestrand)
Sundve, Sundve Skule, Sundveshaugen og Kroken, 07. mai 2024, 15:10 (Vossestrand)
Sundve Ytre og Sundve Skule, 07. mai 2024, 15:10 (Vossestrand)
Sundveshaugen og Kroken, 07. mai 2024,, 15:10 (Vossestrand)
Kroken, 07. mai 2024, 15:13 (Vossestrand)

Myrkdalen

Myrkdalen sett ovanfor Skjervheim, 07. mai 2024, 15:51 (Panorama, Myrkdalen)
Myrkdalen sett ovanfor Skjervheim, 07. mai 2024, 15:50 (Myrkdalen)
Myrkdalen sett ovanfor Skjervheim, 07. mai 2024, 15:52 (Myrkdalen)
Myrkdalen sett ovanfor Skjervheim, 07. mai 2024, 15:51 (Myrkdalen)
Myrkdalen Skule, 07. mai 2024, 15:52 (Myrkdalen)
Flisram og Bygd, 07. mai 2024, 15:52 (Myrkdalen)