07.01.2023 – Voss i Dag

Nokre glimt frå ein vinterdag i Skulestadmo og på Vangen.

Vinterleg i Skulestadmo, 07. januar 2023, 09:57, -1C
Melsvatnet, 07. januar 2023, 09:58, -1C (Skulestadmo)
Skulestadvegen, 07. januar 2023, 09:59, -1C (Skulestadmo)
Vangskyrkja, 07. januar 2023, 10:17, -1C (Voss)
Mykje snø og store snøhaugar på Vangen etter nattas snøfall, 07. januar 2023, 10:18, -1C (Voss)
På skitur, 07. januar 2023, 10:23, -1C (Voss)
På Vangen, 07. januar 2023, 13:12, +1C (Voss)
Vangsgata, 07. januar 2023, 13:12, +1C (Voss)
Mykje snø og store snøhaugar på Vangen etter nattas snøfall, 07. januar 2023, 13:14, +1C (Voss)
Mykje snø og store snøhaugar på Vangen etter nattas snøfall, 07. januar 2023, 13:15, +1C (Voss)