06.06.2023 – Mølstertunet – freda i 100 år!

Biletglimt frå feiringa av Mølstertunet – freda i 100 år!
I dag er det 100 år sidan Mølstertunet vart freda av Riksantikvaren.

Mølstertunet – freda i 100 år!

Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Avdelingsleiar Eirik Helleve
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023 Jo
Asgeir Lie og Arne Anderdal
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Jo Asgeir Lie og Arne Anderdal
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Jo Asgeir Lie
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Arne Anderdal
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Jo Asgeir Lie og Arne Anderdal
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023

Folkedans

Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023

Felemakarverkstaden ved Ole Bull Akademiet på Mølster

Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Felemakarverkstaden ved Ole Bull Akademiet.
Lukas Pawelka, gitar- og fiolinmakar og Wiebke Lüders, felemakar og musikkinstrument-konservator.
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Felemakarverkstaden ved Ole Bull Akademiet
Wiebke Lüders, felemakar og musikkinstrument-konservator.
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Felemakarverkstaden ved Ole Bull Akademiet
Wiebke Lüders, felemakar og musikkinstrument-konservator.
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Felemakarverkstaden ved Ole Bull Akademiet
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Felemakarverkstaden ved Ole Bull Akademiet
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Felemakarverkstaden ved Ole Bull Akademiet
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Felemakarverkstaden ved Ole Bull Akademiet
Wiebke Lüders, felemakar og musikkinstrument-konservator.

Folkedans

Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023 Arne Anderdal

Eventyrstund for born i årestova ved Astri Sudman

Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Eventyrstund for born i årestova ved Astri Sudman
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Eventyrstund for born i årestova ved Astri Sudman
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Eventyrstund for born i årestova ved Astri Sudman
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Eventyrstund for born i årestova ved Astri Sudman
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Eventyrstund for born i årestova ved Astri Sudman
Biletglimt frå Mølstertunet – freda i 100 år! – 06. juni 2023
Eventyrstund for born i årestova ved Astri Sudman