06.01.2023 – Voss i Dag

Bilete frå dagens tur.

Borstrondi sett frå Skulestadvegen, 06. January 2024, 11:48, -22C (Skulestadmo)
Skulestadmo frå Hangurstoppen, 06. January 2024, 13:28, -22C (Borstrondi, Kvitheim, Hanguren)
Flatekvål og Een sett frå Tråstølssvegen, 06. January 2024, 12:50, -22C (Borstrondi, Skulestadmo)
Saue, Løne og Nesheim sett frå Hangurstoppen, 06. January 2024, 13:29, -22C (Skulestadmo)
Skulestad og Kvitheim sett frå Hangurstoppen, 06. January 2024, 13:28, -22C (Skulestadmo)
Lirhus og Loftheim sett frå Hangurstoppen, 06. January 2024, 13:29, -22C (Kvitheim, Skulestadmo)
Kvitheim sett frå Hangurstoppen, 06. January 2024, -22C (Skulestadmo)
Dugstad (Kvitheim) sett frå Hangurstoppen, 06. January 2024, 13:28, -22C (Skulestadmo)
Hangurstoppen mot Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 06. January 2024, 13:42 (Hanguren, Voss)
Hangurstoppen mot Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 06. January 2024, 13:40 (Hanguren, Voss)
Hangurstoppen mot Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 06. January 2024, 13:41 (Hanguren, Voss)
På heimveg, 06. January 2024, 13:55 (Hanguren, Voss)
Voss sentrum sett ovanfor Mølsterberget, 06. January 2024, 14:12, -22C (Voss)
Nede i bygda under kuldelokket bit kulda seg fast med rim, medan oppe i sola på Hanguren var det nesten påskestemning.
06. January 2024, 14:38, -22C (Voss)