04.10.2022 – Voss i Dag

Bilete frå dagen i dag.

Borstrondi sett frå Bavallen, 04. oktober 2022, 10:48, +9C (Skulestadmo)
Voss sett ovanfor Mølsterberget, 04. oktober 2022, 11:15, +10C
Haugamoen sett ovanfor Mølsterberget, 04. oktober 2022, 11:15, +10C
Voss sentrum sett ovanfor Mølsterberget, 04. oktober 2022, 11:15, +10C
Voss sentrum sett ovanfor Mølsterberget, 04. oktober 2022, 11:15, +10C
Skjor (Hangurslia), 04. oktober 2022, 11:20, +9C (Voss)
Sauer på beite (Ringheim), 04. oktober 2022; 16:33, +12C (Voss, Fauna, Husdyr)