04.06.2023 – På tur til Granvin

På tur til Granvin.

Skjervsfossen, 04. juni 2023, 12:53 (Granvin)
Stille og roleg ved Seim (Øvre Vassenden) etter omlegginga av vegen (Jobergstunellen), 04. juni 2023, 13:04 (Granvin)
Utsyn mot Nesheim, Nesheimshorgi (Horganipen) og Øvre Vassenden (Seim), 04. juni 2023, 13:13 (Granvin)
Utsyn mot Nesheim og Nesheimshorgi (Horganipen) , 04. juni 2023, 13:14 (Granvin)
Utsyn frå Trå mot Granvinsvatnet, Neståsåsen og Oksen, 04. juni 2023, 13:13 (Granvin)
Vindal, 04. juni 2023, 13:26 (Granvin)
Utsyn frå Vindal mot Granvinsvatnet, Nesheim og Øvre Vassenden, 04. juni 2023, 13:29 (Granvin)
Nesheim og Øvre Vassenden sett frå Vindal, 04. juni 2023, 13:29 (Granvin)
Vindal, 04. juni 2023, 13:36 (Granvin)
Granvin og Granvnsfjorden sett frå parti på Haugseåsen, 04. juni 2023, 13:58 (Hauseåsen, Granvin)
Granvin og Granvnsfjorden sett frå parti på Haugseåsen, 04. juni 2023, 13:52 (Hauseåsen, Granvin)
Granvin bustadfelt sett frå parti på Haugseåsen, 04. juni 2023, 13:52 (Hauseåsen, Granvin)
Nestås sett frå parti på Haugseåsen, 04. juni 2023, 13:58 (Hauseåsen, Granvin)
Granvinselva renn ut i Granvinsfjorden, 04. juni 2023, 14:32 (Granvin)
Granvinsfjorden sett frå Eide kai, 04. juni 2023, 14:36 (Granvin)
Eide kai, 04. juni 2023, 14:36 (Granvin)
Holven med inngangen til Jobergstunellen, 04. juni 2023, 14:54 (Granvin)
Utsyn mot Trå, Granvin, Velkje og Velkjesfjellet, 04. juni 2023, 14:55 (Granvin)