04.05.2023 – Granvin

På sykkeltur til Granvin.

Granvin.

Granvnsfjorden mot Granvin frå Hardangervegen, 04. mai 2023, 13:39 (Granvin)
Tveito sett frå Hardangervegen, 04. mai 2023, 13:40 (Granvin)
Granvinselva renn ut i Granvinsfjorden ved Eide sett frå Hardangervegen, 04. mai 2023, 13:40 (Granvin)
Lastebåten Norholm frå Arriva Shipping losser tømmer ved Granvin Sagbruk sett frå Hardangervegen, 04. mai 2023, 13:38 (Granvin)
Granvin Småbåthamn sett frå Hardangervegen, 04. mai 2023, 13:41 (Granvin)
Granvinsfjorden mot Granvin sett frå Hardangervegen, 04. mai 2023, 13:43 (Granvin)
Hytte/Naust ved Veraviki (Granvinsfjorden) sett frå Hardangerfjorden, 04. mai 2023, 13:43 (Granvin)
Granvinsfjorden sett frå Hardangervegen, 04. mai 2023, 13:54 (Granvin)
Lastebåten Norholm frå Arriva Shipping losser tømmer ved Granvin Sagbruk sett frå Hardangervegen, 04. mai 2023, 13:56 (Granvin)
Granvinselva renn ut i Granvinsfjorden ved Eide, 04. mai 2023, 13:59 (Granvin)
Lastebåten Norholm frå Arriva Shipping og Granvinsfjorden, 04. mai 2023, 14:03 (Granvin)
Granvin (Museum), 04. mai 2023, 14:07 (Granvin)
Kjerland med Nesheimshorgi (Horganipen) bak sett frå Kjerlandsvegen, 04. mai 2023, 14:17 (Granvin)
Kjerland sett frå Kjerlandsvegen, 04. mai 2023, 14:15 (Granvin)

Laksand.

Laksand (Mergus merganser) på Granvinsvatnet, 04. mai 2023, 14:26 (Fauna, Fuglar)
Laksand (Mergus merganser) på Granvinsvatnet, 04. mai 2023, 14:27 (Fauna, Fuglar)