04.04.2024 – Voss i Dag

Nokre bilete frå ein heller kjølig dag i bygda.

Skulestadmo, 04. April 2024, 09:54
Skulestad Skule, Melstunet og Borstrondi, 04. April 2024, 09:54 (Skulestadmo)
Bavallen mot Borstrondi og Lønavatnet, 04. April 2024, 10:38 (Skulestadmo)
Voss sett frå Mølster, 04. April 2024, 11:17, 0C (Voss)
Voss sentrum sett frå Mølster, 04. April 2024, 11:18, 0C (Voss)
Voss Gymnas, Tunshovden og Vangen Skule sett frå Mølster, 04. April 2024, 11:18, 0C (Voss)