04.04.2023 – Voss – Bulken

På tur rundt Vangsvatnet.

Voss frå Roset, 04. april 2023, 01:57 (Nattbilete)
Voss frå Bordalen, 04. april 2023, 11:38, +7C (Panorama)
Glimme, 04. april 2023, 13:53, +7C (Voss)
Nestås (Gossland) mot Voss, 04. april 2023, 14:01 (Voss-Bulken)
Mot Bulken sett frå Dagestad, 04. april 2023, 14:08 (Voss-Bulken)
Gjerstad med Valken og Tvarafjellet bak sett frå Dagestad, 04. april 2023, 14:08 (Dyrvedalen, Voss-Bulken)
Dyrvedalen og Vangsvatnet sett frå Lunde, 04. april 2023, 14:16 (Voss-Bulken)
Bulken Stasjon, 04. april 2023, 14:19
Rekvemylna og Dyrvo, 04. april 2023, 14:27 (Bulken-Voss)
Veka og Bulken Skule sett frå Dyrvedalsvegen, 04. april 2023, 14:30 (Bulken-Voss)
Bø og Byrkjo, 04. april 2023, 14::31 (Voss-Bulken)
Hellesnes, 04. april 2023, 14:42, +10C (Voss)
Kvinand (Bucephala clangula) i Vangsvatnet, 04. april 2023, 14:47 (Voss, Fauna, Fuglar)
Mot Vangsvatnet og Voss sett frå Kvåle, 04. april 2023, 14:48 (Voss)