04.01.2023 – Voss i Dag

Bilete frå turen opp på Hanguren og Hangurstoppen.

Ringheim med Kvitheim bak sett frå Møslstervegen, 04. January 2024, 11:44, -13C Voss)
Voss sett frå Mølstervegen, 04. January 2024, 11:55, -13C
Voss sett frå Hanguren, 04. January 2024, 12:53
Vetleflaten og Amfi Voss (Haugamoen) sett frå Hanguren, 04. January 2024, 12:53, -14C (Voss)
Voss sentrum sett frå Hanguren, 04. January 2024, 12:53, -14C
Voss sentrum sett frå Hanguren, 04. January 2024, 12:53, -14C
Dagsturhytta på Klepp, 04. January 2024, 13:17 (Voss)
Dagsturhytta på Klepp, 04. January 2024, 13:18 (Voss)
Raude Kross.hytta med Hangurstoppen bak, 04. January 2024, 14:14 (Hanguren, Voss)
Raude Kross-hytta, 04. January 2024, 14:17 (Hanguren, Voss)
Raude Kross-hytta, 04. January 2024, 14:17 (Hanguren, Voss)
Utanfor Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 04. January 2024, 14:35 (Hanguren, Voss)
Hangurstoppen, 04. January 2024, 14:38 (Hanguren, Voss)