04.0.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagen i dag.

Voss frå Roset, 04. august 2023, 00:24 (Nattbilete)
Voss frå Roset, 04. august 2023, 02:14 (Nattbilete)
Voss frå Roset, 04. august 2023, 02:44 (Nattbiletre)
Voss sett ovanfor Roset, 04. august 2023, 13:45
Stemningsbilete ovanfor Roset, 04. august 2023, 13:54
Stemningsbilete ovanfor Roset, 04. august 2023, 13:53
Voss-Bordalen sett ovanfor Roset, 04. august 2023, 15:18
Voss frå Gjelle, 04. august 2023, 15:50, +20C (Hjelle)
Bordalen sett frå Gjelle, 04. august 2023, 15:52, +20C (Hjelle, Voss)