03.11.2022 – Voss i Dag

Voss i Dag.

Voss frå Raugstadvegen, 03. november 2022, 15:06, +9C
Voss frå Raugstadvegen, 03. november 2022, 15:06, +9C (Panorama)
Voss sentrum frå Raugstadvegen, 03. november 2022, 15:06, +9C
Bordalen, Giljavegen, Gjelle (Hjelle), Mølsterteigen og Tyrlingen sett frå Raugstadvegen, 03. november 2022, 15:07, +9C (Panorama, Voss)
Mølstertunet (Voss Folkemuseum og Voss Gondol sett frå Sivlevegen, 03. november 2022, 15:12, +9C (Voss)

Stillits og Dompapp.

Stillits (Carduelis carduelis) var å sjå for aller fyrste gong på fuglebrettet i dag, 03 november 2022 (Fauna, Fuglar)
Stillits (Carduelis carduelis) var å sjå for aller fyrste gong på fuglebrettet i dag, 03 november 2022 (Fauna, Fuglar)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) er og ein fargerik fugl som har vore på fuglebrettet før, 03 november 2022 (Fauna, Fuglar)