03.05.2024 – Voss i Dag

Biletglimt frå ein flott dag med sol frå blå himmel og høge temperaturar med +22.8C på sitt aller høgaste i dag.

Rundt Lønavatnet

Melsvatnet mot Hangurstoppen og Gråsida, 03. May 2024, 10:31 (Skulestadmo)
Grjotlandsbrua, 03. May 2024, 11:13 (Skulestadmo)
Grjotlandsbrua, 03. May 2024, 11:15 (Skulestadmo)

Grjotlandsbrua
Brubyggjarar: Ole Fletre, Ivar O. Grjotland, Ivar S. Grjotland og Nils Nesheim.
Teikning: Andres Løne 1891
Konstruksjon: Skråstagbru med tårna forankra i fjell
Byggjetid: 1883-1893

Nesheimstunet (Voss Folkemuseum), 03. May 2024, 1123 (Skulestadmo)
Lønavatnet mot Bavallen og Hangurstoppen sett frå Hegle, 03. May 2024, 11:39 (Skulestadmo)
Lønavatnet, Orkaneset og Lønahorgi sett frå Hegle, 03. May 2024, 11:43 (Skulestadmo)
Lønavatnet og Lønahorgi sett frå Hegle, 03. May 2024, 11:45 (Skulestadmo)
Lønavatnet mot Borstrondi, Bavallen og Hangurstoppen sett frå Hegle, 03. May 2024, 11:43 (Skulestadmo)

Rundt Vangsvatnet.

Kvåle, 03. May 2024, 12:25, +20C (Voss)
Honve, 03. May 2024, 12:35, +20C (Voss-Bulken)
Rekvesmylna (Dyrvo), 03. May 2024, 12:42, +20C (Voss-Bulken)
Bulken, 03. May 2024, 12:50, +21C
Mot Bulken, 03. May 2024, 13:02, +21C (Voss)
Mot Liland og Haga (Bulken), 03. May 2024, 13:03, +21C (Voss)
Dyrvedalen sett frå Eimstad, 03. May 2024, 13:06, +21C (Voss)
Mot Bulken og Dyrvedalen sett frå Dagestad, 03. May 2024, 13:10, +21C (Voss)
Mot Bulken sett frå Dagestad, 03. May 2024, 13:10,+21C (Voss)
Bø sett frå Dagestad, 03. May 2024, 13:15, +21C (Bulken-Voss)
Glimme med Voss bak, 03. May 2024, 13:30, +21C
Vosso mot Langebrua og Lønahorgi sett frå Svinto, 03. May 2024, 13:47, +22C
Vosso mot Langebrua og Lønahorgi sett frå Svinto, 03. May 2024, 13:47, +22C
Aktivitetsparken vert flittigt brukt av mange, 03. May 2024, 13:54, +22 (Voss)