03.02.2024 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagen i dag som har vore svært så mild, temperaturen var på sitt høgaste +7C i dag.
Elles har det vore både sludd og regn med skodde i dag.

Skulestadmo, 03. February 2024, 10:57, +2C
Bavallen mt Bavallstunet, 03. February 2024, 11:37 (Skulestadmo)
Bavallen mot Borstrondi, Lønavatnet og Melsvatnet, 03. February 2024, 11:40 (Skulestadmo)
Voss frå Mølster, 03. February 2024, 12:20, +4C
Lundhaugen med Haugamoen bak, 03. February 2024, 12:20, +4C (Voss)