02.11.2022 – Voss i Dag.

Nokre bilete frå dagen i dag;
Bordalen, Voss, Lundarvatnet og Melsvatnet.

Voss sett ovanfor Roset, 02. november 2022, 12:16, +7C
Volafjellet sett ovanfor Roset, 02. november 2022, 12:26 (Voss)
Roset stølar med Helland bak, 02. november 2022, 12:34 (Bordalen, Voss)
Bjørnshovden og Nedre Nyhagen sett ovanfor Roset, 02. november 2022, 12:34 (Bordalen, Voss)
Bordalen sett ovanfor Roset, 02. november 2022, 12:34 (Voss)
Rosethytta med Himle bak, 02. november 2022, 12:35 (Bordalen, Voss)
Voss sett frå Giljavegen, 02. november 2022, 13:15, +7C
Voss sentrum sett frå Giljavegen, 02. november 2022, 13:16, +7C
Lundarvatnet mot Lundarheim, 02. november 2022, 16:25, +6C (Skulestadmo)
Lundarvatnet mot Kvitheim, 02. november 2022, 16:24, +6C (Skulestadmo)
Melsvatnet, 02. november 2022, 16:34, +6C (Skulestadmo)
Voss frå Roset, 02 november 2022, 18:08 (Kveldsstemning)
Voss frå Roset, 02 november 2022, 18:08 (Kveldsstemning)