02.10.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagen i dag som byrja med eit skoddehav over bygda, men utpå dagen løyste den seg opp og me fekk nokre korte solglimt før regnet kom tilbake.

Mot gamle Hangursrestauranten, 02. oktober 2023, 11:18 (Hanguren, Voss)
Skodda ligg tjukk over Vossebygda sett frå Hanguren, 02. oktober 2023, 11:22
Voss Gondol Inspeksjon/Vedlikehald, 02. oktober 2023, 11:28 (Hanguren, Voss)
Voss Gondol Inspeksjon/Vedlikehald ved mastepunkt 1, 02. oktober 2023, 11:28 (Voss)
Skitset støl, 02. oktober 2023, 11:36 (Hanguren, Voss)
Skitset støl, 02. oktober 2023, 11:37 (Hanguren, Voss)
Skitset støl, 02. oktober 2023, 11:37 (Hanguren, Voss)
Skitset støl, 02. oktober 2023, 11:39 (Hanguren, Voss)

Skitset ligg i sørhallet under Hangur. Øvre stasjon av Hangursbanen ligg rett ovanfor stølen. Skitset er vårstøl til Mølster og til øvre Ullestad. Etter matrikkelen av 1723 vanta både Mølster og Ullestad sumarstølar. Mattis
Bjarneson Mølster (bruksnr. 1) leigde sumarstøl i Sydalen ovanfor Gullbrå frå 1740, Bjarne, son til Mattis, kjøpte denne stølen av Gullbrå. Olav Torgeirson på bruksnr. 2 av Mølster hadde ei tid sumarstøl i Torvedalen sør for Ekse, men selde denne parten og kjøpte ny støl av Gullbrå i Gullbråholo. Klas, son til Olav Torgrgeirson selde seltuftene og træet på Skitset til Steffa Ullestad på bruksnr. 2 av Ullestad.

Namnet Skitset vert og uttala Skisset. Fyrste lekken i namnet kan vera nedsetjande, og viser då til blautlende
utom selsbøen eller til at stølen i det heile er ring. Ei anna tolking er at fyrste lekken i namnet er skir, i tydinga
«rein», «klår»; i så fall viser namnet til det vide utsynet over bygda som ein har frå stølen.

Kjelde «Stølar i Vossefjell»

Sauer på Beite (Mølster), 02. oktober 2023, 12:05, +10C (Voss)
Voss sett frå Nedre Mølstervegen, 02. oktober 2023, 12:11, +10C