02.10.2022 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagen i dag.

Melsvatnet med haustfarga trær, 02. oktober 2022, 1:41, +10C (Skulestadmo)
Skulestadmo frå Hangurstoppen, 02. oktober 2022, 12:02 (Borstrondi, Kvitheim, Hanguren)
Voss Active (Voss Raftingsenter) byggjer nytt rafting hotel (Rafting Lodge) sett frå Hangurstoppen, 02. oktober 2022, 12:07, +11C (Skulestadmo, Hanguren)
Palmafossen sett frå Hangurstoppen, 02. oktober 2022, 12:07
Voss med Voss Gondol i farta sett frå Hanguren, 02. oktober 2022, 12:31, +11C
Rogne sett frå Voss Gondol, 02. oktober 2022, 12:32 (Voss)
Voss Stasjon, Finne og Gullfjordungsvegen sett frå Voss Gondol, 02. oktober 2022, 13:04, +12C
Voss Stasjon og Voss Gondol, 02. oktober 2022, 13:09, +12C (Voss)
Holbergsplassen og Prestegardslandet sett frå Voss Kulturhus, 02. oktober 2022, +12C (Voss)
Haustfargar nedanfor Esso Rokne mot Holbergsplassen og Prestegardslandet, 02. oktober 2022, 13:12, +12C (Voss)
Flotte haustfargar, 02. oktober 2022, 13:10, +14C (Flora, Voss)