02.08.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå ein ny flott sommerdag.
På tur rundt Lønavatnet.

Kvitheim, 02. august 2023, 12:37, +21C (Skulestadmo)
Kvitheim sett frå Nedkvitnesvegen, 02. august 2023, 12:40, +21C (Skulestadmo)
Lønavatnet mot Nesheimstunet sett frå Nedkvitnesvegen, 02. august 2023, 12:45, +22C (Skulestadmo)
Lønavatnet sett frå Hegle (Orkaneset) mot Hangurstoppen, 02. august 2023, 12:54, +22C (Skulestadmo)
Nedkvitne (Golfbanen), 02. august 2023, 13:01, +22C (Skulestadmo)
På golfbanen (Nedkvitne), 02. august 2023,13:00, +22C (Skulestadmo)
Lønavatnet mot Løno og Lønahorgi, 02. august 2023, 13:06, +22C (Skulestadmo)
Løno sett frå Oppkvitne, 02. august 2023, 13:07, +22C (Skulestadmo)
Nesheimstunet, 02. august 2023, 13:19, +22C (Skulestadmo)
Sitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni), 02. august 2023, 13:18, +22C (Skulestadmo, Fauna, Sommerfugler)
Fletre, 02. august 2023, 13:25, +22C (Skulestadmo)
Bading i Vetlavatnet, 02. august 2023, 12:37, +22C (Skulestadmo)
Skulestadmo sett frå Ringheimsvegen, 02. august 2023, 13:59, +23C

One comment

  1. Beautiful photos of a straalende somer dag i Vestlandet!
    Norske somre idyllen!
    Jim in Tennessee, USA

Comments are closed.