02.06.2023 – Voss i Dag

På tur til Roset.

Voss sett ovanfor Roset, 02. juni 2023, 10:50, +14C
Voss sentrum sett ovanfor Roset, 02. juni 2023, 10:51, +14C (Panorama)
Skulestadmo sett ovanfor Roset, 02. juni 2023, 10:51, +14C (Voss)
Voss og Bordalen sett ovanfor Roset, 02. juni 2023, 10:54, +14C (Panorama)
Voss og Bordalen sett ovanfor Roset, 02. juni 2023, 10:55, +14C
Bordalen sett ovanfor Roset, 02. juni 2023, 10:54, +14C (Voss)
Bjørnshovden og Nyhagen sett ovanfor Roset, 02. juni 2023, 10:54, +1|4C (Bordalen, Voss)
Rosethytta, 02. juni 2023, 11:25 (Voss)
Kyr på beite ovanfor Gjelle (Hjelle) med Voss bak, 02. juni 2023, 11:53, +16C (Husdyr, Fauna)
Voss sett frå Gjelle (Hjelle), 02. juni 2023, 12:01, +16C
Vangsvattnet mot Gossland og Hellesneset sett frå Gjelle (Jhelle), 02. juni 2023, 12:07, +16C (Voss)
Voss sett frå Giljavegen, 02. juni 2023, 12:10, +16C