02.03.2023 – Vossestrand

Bilete 37 – 44 (Sundvesstølen – Engjaland, Herheim, Gavle og Sausjord)

Sundvesstølen med Noltane bak, 02. mars 2023, 12:51 (Vossestrand)
Engjaland med Kasethovden og Reppeggi bak, 02. mars 2023, 13:11 ()Vossestrand)
Engjaland, 02. mars 2023, 13:20 (Vossestrand)
Vossestrand sett frå Herheim, 02. mars 2023, 13:44
Herheim, 02. mars 2023, 13:45 (Vossestrand)
Gavle og Sausjord, 02. mars 2023, 13:46 (Vossestrand)
Sausjord og Gavle, 02. mars 2023, 13:48 (Vossestrand)