01.12.2022 – Voss i Dag

Nokre bilete frå denne fyrste desember dagen….

Voss frå Hanguren, 01. desember 2022, 13:09, +2C
Dagsturhytta på Klepp med Bordalen bak, 01. desember 2022, 13:30 (Hanguren, Voss)
Dagsturhytta på Klepp med Bordalen, Håsethorgi, Grønahorgi og Veskrehorgi bak, 01. desember 2022, 13:31 (Hanguren, Voss)
Dagsturhytta på Klepp, 01. desember 2022, 13:29 (Hanguren, Voss)
Dagsturhytta på Klepp, 01. desember 2022, 13:27 (Hanguren, Voss)
Voss sett ovanfor Kvernavegen, 01. desember 2022, 14:07, +2C (Voss)
Honndalsnuten sett ovanfor Kvernavegen, 01. desember 2022, 14:05, +2C (Voss)
Voss sett ovanfor Kvernavegen, 01. desember 2022, 14:07, +2C (Voss)
Voss sett ovanfor Kvernavegen, 01. desember 2022, 14:05, +2C (Voss)
Utsyn mot Prestegardslandet og Aktivitetsparken sett ovanfor Kvernavegen, 01. desember 2022, 14:06, +2C (Voss)
Voss frå Hanguren, 01. desember 2022, 18:39, -2C (Kveldsstemning)