01.10.2023 – Voss i Dag

På tur frå Skulestadmo til hangurstoppen, Raude Kross-hytta, Finnesdemmo, Heggjavad, Raudstad med retur.

Frå Hangurstoppen.

Paraglidere på Hangurstoppen, 01. oktober 2023, 12:01 (Hanguren)
Paraglider på veg ut frå Hangurstoppen, 01. oktober 2023, 12:02 (Hanguren)
Skulestadmo frå Hangurstoppen, 01. oktober 2023, 12:03 (Borstrondi, Kvitheim, Hanguren)
Voss VGS sett frå Hangurstoppen, 01. oktober 2023, 12:03 (Skulestadmo)
Hauststemning på Hangurstoppen mot Voss Gondol, 01. oktober 2023, 12:06 (Hanguren, Voss)
Hauststemning på Hangurstoppen, 01. oktober 2023, 12:06 (Hanguren, Voss)
Hangurstoppen mot Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 01. oktober 2023, 12:07 (Hanguren, Voss)
Hanguren mot Raude Kross-hytta og Valberget sett frå Hangurstoppen, 01. oktober 2023, 12:09 (Voss)

Valbergtjørni og Raude Kross-hytta

Valbergstjørni med Raude Kross-hytta, 01. oktober 2023, 12:32 (Hanguren, Voss)
Raude Kross-hytta på Hanguren ved Valbergstjørni, 01. oktober 2023, 12:32 (Hanguren, Voss)

Finnesdemmo.

Finnesdemmo, 01. oktober 2023, 12:52 (Hanguren, Voss)
Finnesdemmo, 01. oktober 2023, 12:49 (Hanguren, Voss)
Finnesdemmo renn ut i Storagrovi, 01. oktober 2023, 12:52 (Hanguren, Voss)
Finnesdemmo

Av Eirik K. Finne.

Vassfall og utnytting av vasskraft vart rekna som gode lunnende til ein gard, og i matrikkelen vart det alltid teke med
om det høyrde kvern til garden. I dei fyrste oppteikningane i 1661 og 1723 er det på dei fleste gardar på Voss berre nemnt
flaumkvern eller skvettkvern, medan det i 1776 og 1791 på dei same gardane var både to og tre kvernar. På denne tid må det
ha vore ei sterk utbygging av kverndrifti, og det kan ha samanheng med at brukarane framover i syttenhundretalet var sjølv-
eigande bønder. Det kan vera på denne tid Finnesdemmo vart bygd. Noko som talar for det er namnet, då Seim og Brekku
som no eig kring demmo i fyrsten av 1700 talet høyrde til Finnesgodset. Det er naturleg at Finne då var dominerande i
tilhøve til Storagroæ og dei rettar som knytte seg til den.
Demmemuren som han står i dag kan ogso fortelja noko om alderen. På ein av dei nedste steinane står det innhogge m.a.
1803 nokre romertal og bokstavar i ei råma, og lenger borte eit bumerkje som vart brukt av Odd Brekku 1713 - 49.

Eit Lite utdrag frå ein artikkel (Finnesdemmo og Mølsters Qværnevei) i Gamalt frå Voss 1982.

Klepp !

Klepp (Rynningen), 01. oktober 2023, 13:01 (Hanguren, Voss)
Klepp (Rynningen), 01. oktober 2023, 13:02 (Hanguren, Voss)

Heggjavad.

Heggjavad (Finne), 01. oktober 2023, 13:20 (Voss)
Heggjavad (Finne), 01. oktober 2023, 13:19
Heggjavad (Fredly), 01. oktober 2023, 13:18 (Voss)
Heggjavad (Bjartheim), 01. oktober 2023, 13:22 (Voss)

Raudstad, Brekke og Voss.

Raudstad med Voss bak, 01. oktober 2023, 13:34, +11C
Brekke, 01. oktober 2023, 13:38, +11V (Voss)
Voss frå Raugstadvegen, 01. oktober 2023, 13:40, +11C
Voss sentrum sett frå Raugstadvegen, 01. oktober 2023, 13:41, +11C