01.07.2023 – Bordalen

På tur til Bordalen og hyttefeltet ovanfor Kvitno.

Sola er på god veg opp, 01. juli 2023, 05:21, +11C (Skulestadmo)
Rundballar på Ringheim, 01. juli 2023, 09:20, +17C (Voss)
Voss sett frå Giljavegen, 01. juli 2023, 13:28, +21C
Gossland og Hellesneset sett frå Gjelle, 01. juli 2023, 13:30, +21C (Hjelle, Voss)
Gossland og Hellesneset med Bulken bak sett frå Gjelle, 01. juli 2023, 13:31, +21C (Hjelle, Voss)
Bordalen mot Rjodo (Rio) og Kjennstølen, 01. juli 2023, 13:50 (Bordalen, Voss)
Utsyn mot Bordalen frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 01. juli 2023, 14:22 (Bordalen, Voss)
Utsyn frå Hyttefeltet ovanfor Kvitni mot Bordalen, 01. juli 2023, 14:27 (Bordalen, Voss)
Utsyn mot Bordalen frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 01. juli 2023, 14:33 (Bordalen, Voss)
Utsyn mot Bordalen frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 01. juli 2023, 14:11 (Bordalen, Voss)
Herre sett frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 01. juli 2023, 14:11 (Bordalen, Voss)
Tesdalen med Roksbotnen bak sett frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 01. juli 2023, 14:15 (Bordalen, Voss)
Tesdalen sett frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 01. juli 2023, 14:15 (Bordalen, Voss)
Velesstølen Øvre sett frå hyttefeltet ovanfor Kvitno, 01. juli 2023, 14:30 (Bordalen, Voss)
Skulestadmo, 01. juli 2023, 16:06, +22C