01.06.2023 – Storsporve og Tjeld

Storspove (Numenius arquata) ved Kvitheim (Skulestadmo), 01. juni 2023, 12:35, +14C (Fauna Fuglar)
Storspove (Numenius arquata) ved Kvitheim (Skulestadmo), 01. juni 2023, 12:36, +14C (Fauna Fuglar)
Storspove (Numenius arquata) ved Kvitheim (Skulestadmo), 01. juni 2023, 12:36, +14C (Fauna Fuglar)

Storspove (Numenius arquata) er en stor fjæretilknyttet fugleart i snipefamilien. Arten er én av åtte arter i slekten Numenius og regnes som en kortdistansetrekkfugl. Den består som tre underarter, og nominatformen hekker beskjedent i deler av Norge. Her hjemme regnes storspoven som sårbar, men internasjonalt står arten oppført som nær truet. Arten har lenge vært i sterk tilbakegang i Europa, uten at man direkte vet noe om årsaken. I Storbritannia er drenering av engarealer sterkt sammenfallende med en bestandsnedgangen hos arten, som er fredet for jakt i hele Europa, unntatt i Frankrike. Der ble det årlig skutt omkring 7 000–8 000 individer fram til 2008, og det er fortsatt lov å jakte arten i visse deler av landet. I 2015 ble det lansert en internasjonal handlingsplan for å redde storspoven

Kjelde: Wikipedia

Storspove (Numenius arquata) og Tjeld (Haematopus ostralegus) ved Kvitheim (Skulestadmo), 01. juni 2023, 12:35, +14C (Fauna Fuglar)
Tjeld (Haematopus ostralegus) ved Kvitheim (Skulestadmo), 01. juni 2023, 14:46, +16C (Fauna Fuglar)
Tjeld (Haematopus ostralegus) ved Kvitheim (Skulestadmo), 01. juni 2023, 14:45, +16C (Fauna Fuglar)
Tjeld (Haematopus ostralegus) ved Kvitheim (Skulestadmo), 01. juni 2023, 15:05, +16C (Fauna Fuglar)
Tjeld (Haematopus ostralegus) ved Kvitheim (Skulestadmo), 01. juni 2023, 15:05, +16C (Fauna Fuglar)

Tjeld (Haematopus ostralegus) er en fjæretilknyttet fugleart som tilhører tjeldfamilien og regnes som en kortdistansetrekkfugl.

Tjelden er en karakterfugl for kystområder rundt om i Europa. Den største konsentrasjonen av tjeld i Europa fins i Vadehavet ved Nordsjøen og i tilgrensende landregioner.

Tjelden er Færøyenes nasjonalfugl (på færøysk: Tjaldur) og landskapsfugl i Bohuslän. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) melder at tjelden er valgt som Årets fugl i 2018.

Kjelde: Wikipedia