01.06.2023 – På tur til Liaset

Biletglimt frå dagens tur til Liaset.

Dugstad, 01. juni 2023, 12:38, +14C (Kvitheim, Skulestadmo)
Kyr på beite ved Dugstad, 01. juni 2023, 12:38, +14C (Kvitheim, Skulestadmo)
Skulestadmo sett frå Øvsthus, 01. juni 2023, 12:45, +14C (Kvitheim)
Heglesteigen med Lønahorgi bak, 01. juni 2023, 12:48
Kyte med Lønahorgi bak, 01. juni 2023, 13:02
Lønahorgi, Repål, Kyte og Norheim, 01. juni 2023, 13:06
Repål, Kyte og Norheim, 01. juni 2023, 13:05
Geilane med Lønahorgi bak, 01. juni 2023, 13:09
Utsyn mot Skulestadmo sett frå parti ved Todalen, 01. juni 2023, 13:13
Kyte og Skulestadmo sett frå parti ved Todalen, 01. juni 2023, 13:14 (panorama)
Lemme, 01. juni 2023, 13:16
Lemme med Skulestadmo bak, 01. juni 2023, 13:18
Skulestadmo med Lønavatnet, Borstrondi, Bavallen og Hangurstoppen sett frå parti ved Liaset, 01. juni 2023, 23:37
Skulestadmo med Lønavatnet, Borstrondi, Bavallen, Hangurstoppen og Gråsida sett frå parti ved Liaset, 01. juni 2023, 23:37
Løno sett frå parti ved Liaset, 01. juni 2023, 13:38 (Borstrondi, Løne, Skulestadmo)
Løno og Lønaøyane sett frå parti ved Liaset, 01. juni 2023, 13:38
Tvinde med Tvinde Camping sett frå parti ved Liaset, 01. juni 2023, 13:39
Afdal med Tvinnekleivane og Skreieggi bak sett frå parti ved Liaset, 01. juni 2023, 13:43
Afdal med Afdalsfossen bak sett frå parti ved Liaset, 01. juni 2023, 13:43
Liaset stølar, 01. juni 2023, 13:39 (Voss)
Nesheimstunet (Voss Folkemuseum), 01. juni 2023, 14:23 (Reppen, Skulestadmo)
Nesheimstunet (Voss Folkemuseum) og Lønavatnet, 01. juni 2023, 14:25 (Reppen, Skulestadmo)